فایل word نقش رسانه های گروهی نوین برسلامت روانی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه های گروهی نوین برسلامت روانی دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

فناوری های نوین شامل فعالیت هایی است بدیع ونوآورانه و منسجم درجهت نواوری و ایجادفراورده ها و ابزار ونظام و خدمات و روشهای نو که درنهایت منجر به رشد و توسعه میشود امروزه این نوع فناوریهای نوین باعث شده که افراد دراین دهکده جهانی درکوتاهترین زمان به مبادله اطلاعات بپردازند و دانش اموزان نیز ازهمان اوایل کودکی با اصطلاحات فناوری و کار و نحوه استفاده آن اشنا شوند اما درصورت استفاده نادرست و اشنا نبودن میتواند اسیبهای جدی برسلامت روانی دانشاموزان وارد کند که والین باید باسعه صدر و برخورد ملایم مواظب اینگونه اسیب ها باشند و فرهنگ مناسب با آن را درامراموزش برای فرزندانشان را به کارگیرند خانواده باید بدانند که این نسل نسل کنونی جامعه ازابتدای حیاتش با رسانه و ارتباطات بزرگ میشود و دردنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز این نسل بخش عظیمی ازفرهنگ ارزشها و هنجارهای جامعه میشود و فرهنگ دیگر جوامع را به اسانی ازطریق فناوریهای نو ازسایر جوامع دریافت می کند

لینک کمکی