فایل word نقش دانشگاه ها در اشاعه فرهنگ جهاد, ایثار و شهادت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش دانشگاه ها در اشاعه فرهنگ جهاد, ایثار و شهادت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

شرح و تحلیل و شناساندن فرهنگ ایثار وشهادت از مکانیزم های دفاعی اسلام برای آماده نمودن جامعه در برابر هجوم فرهنگ های غیرخودی است. ایثارگری وشهادت طلبی نقش به سزایی درحفظ دین و ارزش های انقلاب و استقلال کشورایفا می کند. مراکز آموزشی ودانشگاهی درسطوح مختلف, بستر مناسبی برای ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ صحیح می باشند. زیرا از ابزارهای نفوذ فرهنگ, تغییر نگرش در افراد آن جامعه است و قشر دانشجو به جهت خصوصیات روان شناختی, اثر پذیرترین گروه های جامعه هستند که بیشترین و مفیدترین اوقات خود را در مراکز آموزشی ودانشگاه می گذرانند. لذا با برنامه ریزی و سیاست گذاری های علمی و جامع, می توان فرهنگ ایثارگری وشهادت را دراین مراکز به سطح قابل قبولی ارتقا بخشید

لینک کمکی