فایل word نقش باورهای فراشناختی در فرایند آموزش و یادگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش باورهای فراشناختی در فرایند آموزش و یادگیری :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

زمینه: فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده ی دانش, تجارب و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی,نظارت و یا کنترل می کنند. فراشناخت در مسئله تعلیم و تربیت رابطه قوی با فرایند یادگیری دارد. درک فراگیران نسبت به باورهایفراشناختی خود و کمک به شناخت این باورها می تواند موجب رشد آگاهی شناختی و کمک به بهبود فرایند های برنامه ریزی , تفکر و حل مساله گردد. از این روی پژوهش حاضر سعی در تبیین نقش باورهای فراشناخت در فرایند یادگیری فراگیران دارد

لینک کمکی