فایل word مکتب خانه به عنوان یک نهاد آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکتب خانه به عنوان یک نهاد آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نگاهی به تاریخ آموزش و پرورش نشان می دهد که از بدو شکل گیری نهاد های تربیتی, سازمان و شاکله این نهاد تطوّر وتحول زیادی داشته است یکی از این نهاد های تاثیر گذار در کشور ما مکتب خانه ها بوده اند. مکتب خانه ها از آغاز دورهاسلامی رواج پیدا کرده بودند و نقش منحصر به فردی درآموزش قرائت قرآن به دانش آموزان و بالا رفتن سطح سواد در کشورمان داشتند. یافته های این پژوهش نشان میدهد نظام مکتب خانه ای به دلیل سواد پایین, ناآشنایی مکتبدارها با اصول تعلیم و تربیت و تنبیهات بدنی باعث تنفرکودک از معلم و درس و مکتب شد. این پژوهش که در زمره تحقیقات مروری وکتابخانه ای به شمار می آید در صدد تبیین و تشریح و نقد این نهاد آموزشی و پرورشی می باشد که در تکوین و تعالی آموزش و پرورش ایران سهم بسزایی داشته است.

لینک کمکی