فایل word مقایسهی تطبیقی تأثیر فرهنگ آموزش برکارکرد نظام تعلیم و تربیت درایران و چندکشور توسعه یافتهی جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسهی تطبیقی تأثیر فرهنگ آموزش برکارکرد نظام تعلیم و تربیت درایران و چندکشور توسعه یافتهی جهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دراین مقاله پس ازبیان مقدمه ای کوتاه درخصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت درتوسعه و پیشرفت های همه جانبه ی کشورهای توسعه یافته جهان به کمک یکی ازمهمترین الگوهای ارزیابی نظام های اموزشی الگوی ارزیابی سیپ به بررسی مولفه های تاثیرگذار برفرایند نظام تعلیم و تربیت پرداخته میشود درادامه ضمن بیان تعاریفی ازفرهنگ و فرهنگ آموزش بابررسی و مقایسه ی تطبیقی تاثیر فرهنگ اموزش برفرایند نظام های تعلیم و تربیت درچندکشور توسعه یافته و ایران به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده میشود

لینک کمکی