فایل word مقایسه اضطراب, افسردگی و پرخاشگری دانش آموزان دارا و فاقد پدر شهرستان یاسوج در سال تحصیلی1394-95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقایسه اضطراب, افسردگی و پرخاشگری دانش آموزان دارا و فاقد پدر شهرستان یاسوج در سال تحصیلی1394-95 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

خانواده یکی از عوامل موثر در رفتار آدمی و تکوین شخصیت انسانها می باشد محرومیت از پدر یا مادر یکی از شرایط خاص خانوادگی است که بر رشد عمومی, سلامت روانی و جسمانی و عملکرد تحصیلی کودک تاثیرگذار است و کودکان این خانوادهها میزان بیشتری از مشکلات اجتماعی اضطراب و افسردگی و پرخاشگری را نسبت به خانواده های عادی تجربه میکنند لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب, افسردگی و پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان دارا و فاقد یاسوج درسال 95-1394 بود. حجم نمونه در این پژوهش 100 دانش آموز مقطع دبیرستان ( 50 دانش آموز دارای پدر و 5دانش آموز محروم از پدر) بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب بک BAI پرسشنامه افسردگی بکBDI و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(BUSS) PERRY بود. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسهای بود که دادهها با استفاده از آزمون T گروههای مستقل تجزیه و تحلیل شدند بر این اساس نتایج بدست آمده نشان داد که میزان اضطراب افسردگی و پرخاشگری دانش آموزان محروم از پدر به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزان دارای پدر بود

لینک کمکی