فایل word محور جریان خودی و غیر خودی در کلام مقام معظم رهبری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word محور جریان خودی و غیر خودی در کلام مقام معظم رهبری :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب, میتوان جریان خودی و غیر خودی را بر محور جریانات سیاسی کشور نه آحاد ملت استوار دانست. رهبر معظم انقلاب بر همین مبنا, مخاطب تعبیر خودی و غیر خودی را فعالان عرصه سیاسی کشور که موجب جریانسازی سیاسی میشوند, میدانند و میفرمایندمنظور از این تعبیر ]خودی و غیر خودی[ عموم مردم نیستند بلکه مخاطب آن فعالان و تأثیرگذاران در عرصه سیاسی کشور هستند اشاره رهبری بر لزوم رعایت خطوط قرمز و نه رجحان آن, بر اهمیت نقش رعایت خطوط قرمز به عنوان تشکیل شاکله جریان خودی صحّه میگذارد و در مقابل, نقش هنجارشکنان و متجاوزان از حریم خط قرمز را در تشکیل جریان غیر خودی مورد تأکید قرار میدهد. جریان غیر خودی هیچگاه مقید به خط قرمزهای نظام نیست؛ چرا که هیچگونه اعتقادی به التزام به اسلام و رعایت قانون و مصالح و منافع کشور ندارد و خود را به این اصول مهم مقید نمیداند محیطهای سیاسی باید از چنین عناصری)غیر خودی( که به فکر مصالح نیستند, بر حذر باشند این هشدار جدی رهبری, بیانگر وجود آسیبها و چالش های گوناگون در مقابل جریان خودی است که هرگونه غفلت از آن, نظام و انقلاب را با مشکلات جبرانناپذیری مواجه خواهد ساخت

لینک کمکی