فایل word کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات, ICT , در آموزش ابتدایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات, ICT , در آموزش ابتدایی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي, مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و درراس آن رایانه و اینترنت موجب تحول بنیادین درهمه ساحات حیات فردی و اجتماعی بشر شده است ورود فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه آموزش و پرورش تغییرات و تحولاتی را ایجادنمودها ست تغییرنقش ها ایجادمسئولیت های جدید و ایجادتغییرات پی درپی همگی ازتاثیر حضور این فناوری درنظامهای اموزشی است اموزش نیز با فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار تغییراتی شده است کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دراموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی باعث افزایش انگیزه شده و یادگیری را با کیفیت تر و ساده تر و قابل فهم تر می کند فناوری اطلاعات و ارتباطات درهمه موضوعات درسی دانش آموزان ابتدایی میتواند کاربرد داشته باشد که درمقاله حاضر بطور خلاصه به آنها خواهیم پرداخت

لینک کمکی