فایل word مقاله کانی شناسی و پترولوژی سنگهای سبز و دگرسانی همراه در جنوب غرب تیران (اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کانی شناسی و پترولوژی سنگهای سبز و دگرسانی همراه در جنوب غرب تیران (اصفهان) :

محل انتشار: نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

زهرا نصراصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آز
علی خان نصراصفهانی – استادیار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس
بابک وهابی مقدم – استادیار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

سنگ های سبز منطقه مورد مطالعه در غرب اصفهان و بخشی از زون ساختاری سنندج- سیرجان در مرکز ایران قرار دارند. این سنگ های سبز عمدتًا شامل شیست های سبز و آمفیبولیت ها می باشند. مطالعات انجام شده در این منطقه اکثرًا مطالعات ژئوشیمیایی بوده که به منظور تعیین ماهیت سنگ ها و محیط ژئودینامیکی تشکیل این سنگ ها انجام شده است.بررسی شیمی سنگ کل, یک ترکیب بازالتی تا آندزیت بازالتی را برای این سنگ های سبز نشان می دهد. بر این اساس تحقیقات ژئوشیمیایی نشان می دهد که این سنگ ها از بازالتهای تولئیتی مشتق شده اند و در یک محیط تکتونیکی MORB جایگزین شده اند. شواهد بافتی نشانگر تاثیر دو مرحله دگرگونی ناحیه ای درجه پایین بر روی مجموعه های سنگ سبز و سنگ های همراه می باشد. رگه های سیلیسی آهن دار با امتداد شمال غرب – جنوب شرقی سنگ های سبز را قطع کرده است. هاله دگرسانی اطراف این رگه ها ,ابتدا سریسیتی و سپس کلریتی می باشد. این مجموعه سنگی دگرسان شده مجدد در حد رخساره شیست سبز دگرگون گردیده اند. هاله دگرسانی , تهی شدگی از اکسیدهای Fe2O3, LOI, ,MnO ,Na2O , MgO ,CaO و عناصر ,Au ,Cu ,Zn ,Co ,Ni و غنی شدگی از عناصر U ,Rb ,Ba و اکسیدهای SiO2 نشان می دهد.این مکانیزم نشان دهنده این است که منشا Fe و Au ,V ,Sr ,Ni , Zn, Cu از توده اصلی در بر گیرنده رگه ها می باشد و بر اثر فرآیند تراوش جانبی از این سنگ ها بر اثر دگرسانی حرکت و در رگه ها تمرکز یافته اند. این شرایط احتمال حضور کانه زایی طلا مشابه کانسارهای طلای نوع رگه ای در کمربندهای سنگ سبز در منطقه را افزایش می دهد.

لینک کمکی