فایل word مقاله پردازش بهینه پرس و جوهای XML با استفاده از راهنمای تطبیق الگو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پردازش بهینه پرس و جوهای XML با استفاده از راهنمای تطبیق الگو :

تعداد صفحات:13

چکیده:

امروزه اهمیت پردازش بهینه پرس و جوهایXML که شامل مجموعهای از المان ها با ساختار درختی هستند بیشتر به چشم میخورد. در نتیجه مسأله انطباق شاخهای مابین پرس و جو و سند, بعنوان هسته مرکزی پردازش پرس و جو مورد توجه قرار گرفته است. در روش های معمول انطباق پرس و جوهای شاخهای, گرههایی که در نتیجه نهایی شرکت ندارند نیز مورد پردازش قرار میگیرند که باعث پردازش بیثمر گرهها و در نتیجه افزایش زمان پاسخگویی به پرس و جو میشود.در این مقاله با ارایه ایده جدید راهنمای تطبیق الگو, تنها گرههایی پردازش میشوند که حتماً در نتیجه نهایی وجود دارند. این راهنما رابطی مابین شماو محتوای سند است که برخلاف برخی از روشهای انطباق شاخهای علاوه بر کارائی بالا میتواند با بسیاری از شاخصهای فعلی بخوبی کار کند. کارایی این روش با محک DBLPدر مقایسه با روش های مطرح در این زمینه نشان داده شده است

لینک کمکی