فایل word مقاله بررسی تولید بیوگاز از پساب ها و فضولات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسی تولید بیوگاز از پساب ها و فضولات :

تعداد صفحات:18

چکیده:

مشکل انرژی امروزه یکی از مشکلات اساسی تمامی کشورهای جهان بخصوص کشورهای در حال توسعه است . بیشتر کشورهای دنیا برنامهریزی گستردهای برای تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژیهای نو انجام دادهاند. سوخترسانی به روستاهای دورافتاده حتی در کشوری مانند ایران که منابع غنی انرژی را در اختیار دارد بسیار مشکل و هزینه بر می باشد . استفاده از انرژ یهایتجدیدپذیر و محلی یکی از راهحلهایی است که امروزه پیشنهاد میگردد. بیوگاز یکی از این انرژیهای تجدیدپذیر است که علاوه بر تولید انرژی باعث ایجاد کودهای کشاورزی و افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و کنترل بیماریها شده و یک راه حل مناسب برای دفع مواد زائد جامد از محیط زیست میباشد. با توسعه صنایع دامپروری و کشاورزی و همچنین استفاده بیشتر از منابع غذایی, آلودگی حاصل از فضولات گیاهی و دامی افزایش یافته است که میتوان با استحصال بیوگاز از آنها خطرات ناشی از این مواد را به شدت کاهش داد و از انرژی و کود تولیدی نیز استفاده نمود. در جهت تصفیه این فضولات میتوان از روش تجزیه بیهوازی یا تجزیه هوازی استفاده نمود . روش بیهوازی در مقایسه با روش دیگر نه تنها انرژی بر نیست بلکه مقداری انرژی بصورت بیوگاز تولید می نماید . در این مقاله مروری ب ر روشهای مختلف تولید بیوگاز صورت گرفته است

لینک کمکی