فایل word مقاله پروژه پایان دوره کارآموزی جهت اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پروژه پایان دوره کارآموزی جهت اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته حسابداری :

پروژه پایان دوره کارآموزی جهت اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته حسابداری
(فهــرست مطــالب)
تقدیر وتشکر ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 5

پیشگفتار ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 7
مقدمه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 8
تاریخچه سازمان هلال احمر ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10
اساسنامه سازمان هلال احمر ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 16
چارت سازمانی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 32
آخرین تعریف حسابداری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34
برگه حسابداری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 34
اوراق بهادار ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38
واگذاری تنخوا گردان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;.. 37
دفتر ثبت اسناد ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 38
سند هزینه رسمی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 38

ماموریت کارمند ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 38
حکم کارگزینی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 38
سیستم پرداخـت حقوق و دستمـزد کارکنان هلال احمر ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 41
دفتر روزنامه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 42
دفتر کل ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 44
دفتر معین ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 47
موازنه حسابهای دفاترمعین ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 48
نمونه وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحد های حسابداری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 49
مسئول حسابداری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 49
بازنشستگان و موظفین ;;;;;;;;;;;;;;;.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 49
سازمان بازنشستگی کشور ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 50
منابع مالی سازمان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 50
حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی ;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;.. 50
هدف حسابداری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 51
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 53
نتیجه گیری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 54
پیوست ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 56
منابع و مآخذ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 58

تقدیر و تشکر :
حمد و سپاس خدایی که انسان را آفرید و به او قدرت تفکر و تعلق بخشید , تا در سایه الطاف بی کرانش همواره به کسب تحصیل علم بپردازیم و اکنون که به یاری خدا در شرف فارغ التحصیلی دوره کارشناسی قرار گرفته ام بر خود واجب می دانم که از زحمات دلسوزانه و بی دریغ تمامی اساتید محترم این واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تمامی عزیزانی که به نحوی در طول دوران تحصیل راهنمای اینجانب بوده اند به خصوص استاد راهنما جناب آقای محمد صدیق امیری و سرپرست کار آموزی جناب آقای فردین خوشگوار تقدیر و تشکر به عمل می آورم و توفیق روز افزون را از درگاه خداوند منان خواستارم.

پیشگفتار
هدف کار آموز همواره با پیشرفت سایر علوم و فنون حسابداری نیز در سالهای اخیر در جهت اراه اطلاعات دقیقتر و کمکهای موثرتر به مدیران و برنامه

ریزان دچار تغییر و تحول فراوانی شده است . بدون تردید تفهیم مطالب و مفاهیم حسابداری نیاز به تمرین و ممارست دارد که امید است با تلاشهای مستمر دانشجویان و هنرجویان و همکاری کارآموزان در جهت طرح مسایل مختلف در کلاس این نقص برطرف گردد . همچنین رهنمودها و پیشنهادهای صاحب نظران می تواند در هرچه پربارتر شدن کت

اب موثر بوده بدین وسیله گامی مهم در جهت اعتلای علمی و تخصصی هنرجویان برداشته شود. در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزی های سازمان و تصمیم گیری های مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف ازدوره کارآموزی در این است که کارآموزان عزیز پس ازفراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمت های مالی سازمانهای مختلف برآیند. امید است که سرپرستان محرتم با توضیحات بیشتر و طرح مسایل کاربردی در محل آموزش فراگیران در یادگیری بهتر یاری فرمایند. هدف کلی ایحاد توانایی لازم برای ثبت معاملات در دفاتر حسابداری و انجام عملیات حسابداری است.

چکیده:
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک سازمان غیر انتفاعی است و طبعا می بایست مانند هر سازمان دیگری بمنظور ثبت, ضبط و طبقه بندی فرآیندها و فعالیت های مالی, دارای سیستم حسابداری پویا و یکسانی در کلیه شعب تابعه باشد بگونه ای که روابط مالی فی ما بین شعب از یکسو و شعب و مرکز از سوی دیگر علاوه بر انطباق با اصول و استانداردهای حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی از شفافیت معقولی برخوردار بوده و بدور از هر گونه اعمال سلیقه در چهارچوب قوانین و مقررات دولت استقرار یافته باش. محقق بعد از فعالیت در چندین شعبه از شعب تابعه جمعیت هلال احمر و تحقیق پیرامون سیستمهای مالی مستقر در هر شعبه به نکاتی از قبیل مغایرت در سیستمهای مالی شعب, اعمال سلیقه در اجرای سیستمهای مالی, فقدان دانش فنی در مجریان, برخورد نمود, لذا بمنظور بررسی بیشتر پیرامون مطلب و آزمون فرضیه های نقش بسته در ذهن, محقق اقدام به تحقیق نموده وتکنیک مطالعاتی علت و معلولی را در پیش گرفته و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد که در روش میدانی از پرسشنامه که یکی ازمتداولترین طرق جمع آوری ا

طلاعات است, استفاده گردیده است. در این تحقیق جهت تعیین تاثیر رعایت اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در تهیه اطلاعات صحیح و بموقع و مرتبط و در نهایت اثرات آن در تصمیم گیری مدیران, اقدام به تهیه پرسشنامه بی نام گردیده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شعب جمعیت هلال احمر واقع در مرکز استان و شهرستانهای سراسر کشور مشتمل بر 27 شعبه می باشد و نمونه تعیین شده عبارت است از 30 درصد شع

ب مستقر در سراسر کشور. پس از جمع آوری اطلاعات نسبت به دسته بندی آنها اقدام و پس از تنظیم جداول قانون توزیع فراوانیهای مطلق و نسبی نسبت به مقادیر مختلفه صفت مورد بررسی نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام به نتیجه گیری

صورت پذیرفته است.
مقدمه:
نام هلال احمر می تواند در جامعه برای افراد گوناگون یادآور خاطرات مختلفی باشد. عده ای آنرا ارگان پیشرو در ارائه خدمات امداد و نجات در حوادث و سوانح, بعضی ها تأمین کننده داروهای خاص و داروخانه های ویژه, گروهی ارائه دهنده خدمات توانبخشی و عده ای دیگر آنرا سازمانی حمایتی و; می شناسند. اما اینکه هلال احمر چیست, مأموریت ها, اهداف کلی, استراتژی ها و ارکان سازمانی و گستره آن چگونه است, گاهی در پرده ابهام مانده است.
از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوس

عه پایدار آنهامحسوب می شود.تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی

دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.هر یک از ما نیز با توجه به محیط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی مستقیم و برای انجام تصمیمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنیم. در پیرامون ما اطلاعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقیم و به طور هیچگونه تغییری قابل استفاده است. در آمارها بیشتر موارد به اطلاعات نیاز پیدا می کنیم که به طور مستقیم آماده استفاده نیستند بلکه بایستی با انجام فعالیتهایی روی اطلاعات موجود آنها را به صورت قابل استفاده در آورند.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موئسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی, ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
اصول حسابداری سازمان هلال احمر که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقا

نون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی, اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت ا

طلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت, طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی, اندازه گیری, ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد0
این دو تعریف معتبر از حسابداری به یا یکدیگر اختلافات دارند اما در واقع یکی نیستند بدین ترتیب که شناسایی و اندازه گیری و ثبت و طبقه بندی اطلاعات معادل فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و گزارش اطلاعات مالی همان تلخیص رویدادهای مالی موسسه مورد نظر است که مجموعا موجبات قضاوت آگاهانه و اخذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را فراهم می سازد0
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری, عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود0
تاریخچه:
اولین بار در سال 1874 میلادی (1291) در زمان ناصر الدین شاه کنوانسیون مصوب 1864 ژنو از سوی ایران پذیرفته شد هر چند سالها هیچ گونه اقدام جدی صورت نگرفت به جز شرکت عبدالصمد ممتاز السلطنه در کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در سال 1906 (1284) و دریافت موافقت کنفرانس در پذیرش شیر و خورشید سرخ به عنوان نشان رسمی دولت ایران برای جمعیت خود. دکتر امیر اعلم ( از دانش آموختگان رشته پزشکی در اروپا و از بنیانگذاران چند بیمارستان به سبک غربی در ایران ) در سال 1301 مقررات وضع شده از سوی صلیب سرخ جهانی برای جمعیت ها را ترجمه و در اختیار احمدشاه قرار داد و مقدمات تشکیل جمعیت فراهم شد. نخستین جلسه رسمی کمیته مرکزی جمعیت در مرداد ماه سال 1302 تشکیل گردید و اعضای آن از میان بنیانگذاران و یاری رسانندگان به جمعیت و در جل

سه عمومی انتخاب می شدند. هرچند تا سال 1303 عملاً هیچگونه اقدامی در جهت سازماندهی این تشکیلات صورت نپذیرفت. این اقدامات از سال 1304 شروع گردید از جمله راه اندازی مجله ای به عنوان ارگان رسمی جمعیت به نام ( شیر و خورشید سرخ ) در سال 1307 جمعیت نسوان شیر و خورشید سرخ ایران شکل گرفت. نخستین حرکت امدادی جمعیت کمک به زلزله زدگان تربت حیدریه به همت دکتر امیر اعلم و در زمانی بود که

هنوز جمعیت هیچ گونه امکاناتی نداشت. در سال 1308 شمسی کنفرانس دیپلماتیک ژنو درباره صلیب سرخ بین المللی نشان شیرو خورشید سرخ را در کنار نشانهای هلال احمر و صلیب سرخ به عنوان نشان امدادی و دارای مصونیت در میادین نبرد به رسمیت شناخت. در سال 1327 اساسنامه جدید جمعیت طراحی و در مجمع عمومی جمعیت در همان سال به تصویب رسید. برابر مواد 18 و 19 این اساسنامه وظایف جمعیت علاوه بر معالجه مجروحان و رسیدگی به امور اسرا در زمان جنگ, امدادرسانی به هنگام بلیات و حوادث, تأسیس مؤسسات انتقال خون در سراسر کشور, رسیدگی به وضع بینوایان, تربیت جوانان و تربیت پرستار برای مراکز بهداشتی و درمانی تعیین گردید. در سال 1328 دکتر حسین خطیبی نوری به عنوان مدیر عامل جمعیت برگزیده شد. دکتر خطیبی طی سی سال خدمات شبانه روزی خود را کاملاً داوطلبانه در اختیار جمعیت قرار داد, به طوریکه گفته می شود حتی ناهار خود را از منزل می آورده است. در دهه سی جمعیت علاوه برامداد رسانی در موارد مختلف از جمله سیل در جنوب شرق کشور در سال 1336 اقدام به تأسیس جند مرکز تحقیقات پزشکی ونیز درمانگاهها, بیمارستانها و شیر خوارگاههای مختلف در سطح کشور نمود. طی دهه چهل شمسی ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به اقشار مختلف مردم و نیز سرپرستی افراد بی خانمان و بی بضاعت با گرایش کودکان و نوجوان به عنوان رویکردی مهم مورد نظر رؤسای جمعیت بود. تا سال 1357 جمعیت شیر و خورشید سرخ دارای بیش از 280 شعبه بود که تقریباً همگان از ارکان مشابه مرکز, مجمع عمومی, هیئت های مرکزی و مدیره و بازرسی برخوردار بودند و ریاست هیئت مرکزی نیز بر عهده استاندار, فرماندار و یا بخشدار بود. فعالیت های ثمربخش ( جمعیت شیر و خورشید سرخ ) در راه امداد آسیب دیدگان, ایجاد بیش از 700 مؤسسه امدادی, درمانی, بهداشتی, خیریه, تربیتی و اجتماعی از قبیل بیمارستانها, مراکز امدادی و درمانی, بیمارستانها و زایشگاهها, کشتی بیمارستانی, بیمارستانها و درمانگاههای امدادی و صحرائی, سازمان تدارکات درمانی, اندرزگاهها, آمزشگاههای حرفه ای, پرورشگاهها, شیرخوارگاهها, مهدهای کودک, آموزشگاههای پرستاری و بهیاری, مراکز انتقال خون, مراکز مبارزه با سل و سرطان, تأسیسات نوتوانی و دست و پا سازی مصنوعی, شرکت در خدمات بین المللی هنگام وقوع حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی در کشورهای خارجی و شرکت در مجامع بین المللی صلیب سرخ, موجب اهمیت و اعتبار روز

افزون جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران نزد ( کمیته ) و ( اتحادیه بین المللی جمعیت های صلیب سرخ, هلال احمر و شیر و خورشید سرخ ) گردید, که در تنیجه به عضویت ( کمیته اجرائی ) و ( شورای حکام ) انتخاب و دبیرکل جمعیت به ریاست ( کمیته مشورتی بهداشت ) که یکی از چهار کمیته ای است که زیر نظر کمیته اجرائی انجالیب سرخ که عالیترین مجمع تصمیم گیری نهضت بین المللی به حساب می آید با حضور بیش از 130 عضو در تهران برگزار شد. مصوبات این کنفرانس در زمینه های مختلف هنوز هم از لحاظ حقوقی مورد ارجاع می باشند.
در اسفند ماه سال 1357 یعنی در کمتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب, بر اساس مصوبه دولت موقت و در زمانی که دکتر سامی وزیر بهداری و بهزیستی وقت که به عنوان سرپرست جمعیت انتخاب شده بودند, کلیه مؤسسات درمانی و بهداشتی ( شامل 224 بیمارستان, 173 درمانگاه مستقل و مرکز اورژانس, 77 اندرزگاه, 15 مرکز مستقل انتقال خون و 30 مرکز آموزش پرستاری, مامائی, بهیاری و پزشکی به همراه چندین پرورشگاه و خانه کودک ) از جمعیت منتزع و با حفظ مالکیت جمعیت, به وزارت بهداری و بهزیستی وقت منتقل گردید. بعدها امور مربوط به تربیت کادر پیراپزشکی وانتقال خون از جمعیت سلب گردید و اکثر پرورشگاهها و شیرخوارگاهها به سایر سازمانها واگذار گردید. در سال 1359 دکتر علی بهزادنیا مسئوولیت جمعیت را به عهده گرفت و تا حد امکان به بازسازی مجدد ساختار آن پرداخت سپس دکتر سیدحسن فیروز آبادی ریاست جمعیت را به عهده گرفت و تا سال 1362 در این پست باقی ماند و پس از آن مرحوم دکتر سیف اله وحید دستجردی به مدت بیش از 15 سال به عنوان رئیس جمعیت فعالیت کردند. جمعیت در جریان جنگ تحمیلی یکی از درخشانترین خدمات امدادی و درمانی را به رزمندگان اسلام و هموطنان جنگ زده ارائه نمود.
در دی ماه 1362 برابر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی, عنوان جمعیت به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت و ایران از کلیه حقوق بین المللی خود برای استفاده انحصاری از نشانه شیر و خورشید سرخ صرف نظر کرد و نشان مذکور بلافاصله از آیین نامه اساسنامه تشکل بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر حذف گردید, اما به دلیل اینکه این نشان در کنفرانس دیپلماتیک جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر به تصویب رسیده بود لغو آن نیز باید در اجلاس مشابه صورت پذیرد و از آنجایی که برپایی چنین اجلاسی تا کنون در دستور کار تشکل بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر قرار نداشته این نشان همچنان در اسناد مربوط به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آنها به کار برده می شود.
در سال 1367 اساسنامه جمعیت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد در این اساسنامه رئیس جمعیت به پیشنهاد وزیر بهداشت و حکم رئیس جمهور تعیین می شود و نماینده وزیر بهداشت در هیئت اجرائی به عنوان عالیترین رکن جمعیت حضور داشته است.
از نظر منابع مالی نیز علاوه بر بودجه دولتی برابر اساسنامه چهل و دو در صد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی, 55 در صد از درآمد ی

ک درصد کارمزد ثبت سفارشات, یک ریال از هر

مراسله سفارشی و 5/2 ریال از هر تلگراف ارسالی, سایر اعانات مردمی و سازمانها و یک درصد از قیمت هر بلیط هواپیما و کشتی تعیین گردید. علی رغم تأکید اساسنامه فوق به بازگردانیدن اموال و املاک تحت تصرف نهادها به جمعیت متأسفانه شماری از املاک مزبور همچنان در اختیار آنان قرار دارد. به دنبال تصدی ریاست جمعیت توسط دکتر نوربالا در سال 1378 تحولات و تغییرات وسیعی در جمعیت به وقوع پیوست که یکی از مهمترین آنها دور شدن جمعیت از جهت گیری های سیاسی کشور و پایبندی به اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر ( انسانیت, بی غرضی, بی طرفی, عدم وابستگی, خدمات داوطلبانه, یگانگی و جهان شمولی ) بوده است. تبدیل معاونتهای امداد و نیز جوانان به سازمان امدادو نجات و سازمان جوانان, احیا و بازسازی سازمان داوطلبان, تشکیل معاونت حقوقی, برنامه ریزی و

امور مجلس, افزودن واژه درمان به معاونت توانبخشی, ارتقا ( مرکز آموزش و تحقیقات ) به ( مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال احمر ایران ), به دست آوردن مجدد مسئوولیت هیئت پزشکی حج پس از 20 سال, انتخاب به عنوان عضو هیئت حاکمه فدراسیون, تشکیل کانون های دانشجویی در بیش از 290 دانشگاه با بیش از صدهزار دانشجوی فعال, ارتقا کمی و کیفی در حوزه های مختلف امداد از جمله آموزش, تجهیزات جدید از جمله خودرو, آمبولانس, چرخبال, سیستم مخابراتی و همچنین در زمینه درمان ( 20 مرکز درمانی در داخل کشور و 10 بیمارستان و درمانگاه در خارج از کشور ) و توسعه توانبخشی ( اعم از ارتوپدی فنی, فیزیوتراپی, بازتوانی روانی, شنوایی سنجی, بینایی سنجی, هیدروتراپی و; ) از اقداماتی بوده است که به دنبال ریاست دکتر نوربالا در جمعیت به وقوع پیوست. در جلسه علنی روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1382 در مجلس شورای اسلامی منجر به اصلاح بخشی از اساسنامه قبلی شد. به موجب آن ارکان اداره کننده جمعیت چنین تغییر نمود: از مهمترین اقداماتی که در راستای مردمی تر کردن جمعیت و رها سازی از وابستگی به دولت و انتصابی بودن, صورت گرفت, برگزاری انتخابات در 2

1 اردیبهشت ماه 1383 در ساسر کشور بود و در شهرستانها مجمع شهرستان با انتخاب شورای اجرائی شهرستان که رئیس شعبه را تعیین می نمایند و منتخبین آنها مجمع استان و هیئم مدیره استان را تشکیل خواهند داد که مدیر عامل را بر می گزینند در مجمع عمومی که از سراسر کشور 7 نفر از اعضای شورای عالی را برمی گزینند که این شورا نیز یک نفر ار به عنوان رئیس جمعیت جهت صدور ابلاغ به رئیس جمهور معرفی می نمایند. در شورای عالی علاوه بر 7 نفر ذکر شده رئی

س جمعیت, خزانه دار, دبیرکل و 4 نفر منتخب رئیس جمهور نیز حضور دارند. دولت عثمانی در سال 1876 به جای استفاده از نشان صلیب‌سرخ از معکوس رنگ‌های پرچم خود یعنی هلال‌احمر در زمینه سفید برای جمعیت‌ملی خود استفاده کرد
که بعدها بسیاری از کشورهای اسلامی آن را به عنوان نشان جمعیت‌ملی خود بکار بردند. جایگاه جمعیت هلال‌احمر از نظر عرف بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. صلی

ب‌سرخ و هلال‌احمر بین‌المللی, بزرگترین شبکه بشردوستانه غیرسیاسی و امدادرسانی جهان محسوب می‌شوند.
امروزه در سطح بین‌المللی یکی از معیارهای سنجش میزان فعالیت‌های بشردوستانه و غیرسیاسی در هر کشور, وضعیت جمعیت ملی هلال‌احمر و صلیب‌سرخ و عدم وابستگی و غیرسیاسی بودن آن‌ها است.
عنوان سازمان بین‌المللی که با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی, بر طبق موافقتنامه ژنو در سال 1864 میلادی و در نتیجه تلاش ژن هنری دونان سوئیسی تشکیل شد, صلیب‌سرخ است.
در سال 1862 ژن هنری‌ دونان کتاب خاطره‌ای از سولفرینو را شرح داد و خواستار تشکیل جمعیت‌های امدادی داوطلب برای تسکین آلام این‌گونه آسیب‌دیدگان از جنگ شد.
وی پیشنهاد داد که خدمت به زخمی‌های نظامی, فعالیتی بی‌طرف محسوب شود و انجمن ژنوی امور عام المنفعه با علاقه وافر از پیشنهاد وی استقبال کرد.
در نتیجه, کنفرانسی بین‌المللی با شرکت نمایندگان 16 کشور در ژنو تشکیل شد و موافقتنامه 1864 برای بهبود وضع مجروحان و رنجوران نظامی میدان جنگ تدوین شد و به امضای نمایندگان 12 دولت از کشورهای شرکت‌کننده رسید. در آن بی‌طرف شمردن متصدیان خدمات پزشکی نیروهای مسلح, رفتار انسانی با زخمی‌ها و بی‌طرفی غیر‌نظامیانی که داوطلبانه به کمک مجروحان جنگ می‌شتابند و نیز علامتی بین‌المللی به منظور مشخص شدن اعضا و وسایلی که در این راه به کار می‌روند, پیش‌بینی شده بود.
به خاطر ملیت دونان, صلیبی سرخ بر زمینه‌ای سفید به تقلید از پرچم سوئیس به عنوان نماد و علامت آن انتخاب شد.
در سال 1963 میلادی, در 88 کشور جهان جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ پدیدآمد و همچنین 2 گروه بین‌المللی دیگر نیز مرکزشان در ژنو دایر بود. یکی کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ که در سال 1863 تأسیس شد و مرکب از 25 تن از بزرگان سوئیس بود که هنگام جنگ به عنوان میانجی‌های بی‌طرف خدمت می‌کردند و دیگری اتحادیه جمیعت‌های صلیب‌سرخ که در سال 1919 تأسیس شد و هدفش کمک‌های متقابل و همکاری و توسعه فعالیت‌های مربوطه در زمان صلح بود.
فعالیت صلیب‌سرخ بین‌المللی از پایان جنگ‌جهانی دوم توسعه فراوانی یافت. کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ (ICRC ), که مقر آن در ژنو قراردارد, سازمانی است بی‌طر

ف, بی‌غرض و مستقل که وظیفه منحصراً‌ بشردوستانه آن عبارت است از: حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان جنگ و نیز خشونت داخلی و یاری‌رسانی به آنها. فعالیت‌های کمیته بین‌المللی بر پایه مقررات حقوق بشردوستانه استوار است و در موارد سیاسی, دینی و عقیدتی بی‌طرف است.
تاسیس در ایران
دولت ایران در سال 1301 جمعیت ملی خود را تأسیس کرد, ولی به جای استفاده از نشان صلیب‌سرخ و یا هلال‌احمر علامت شیر و خورشید سرخ را به ع

نوان نشان جمعیت خود انتخاب کرد.
علامت شیر و خورشید در کنفرانس ژنو در سال 1929 به عنوان نشان سوم مورد حمایت بین‌المللی, به تصویب رسید. از آن پس 3 نشان صلیب‌سرخ, هلال‌احمر و شیر و خورشیدسرخ به عنوان نشانه‌ای رسمی و بین‌المللی شناخته شد و نهایتاً در متن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 به عنوان نشانه 3 گانه بین‌المللی که تحت حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار دارد به تصویب رسید.
پس از پیروزی انقلاب‌‌اسلامی و در سال 1359 دولت ایران با ارسال نامه‌ای به دولت سوئیس به عنوان امین و نگاهدارنده قراردادهای چهارگانه ژنو, اعلام کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ را به حالت تعلیق درآورده و به جای آن از نشان هلال‌احمر استفاده خواهد کرد. از آن پس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سال 1301 خورشیدی (1922 میلادی) با نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بنیان گذاشته‌شد و در سال 1303 توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به رسمیت شناخته شد این جمعیت در سال 1362 ضمن تغییر نشان, به نام کنونی تغییر عنوان دادجعیت هلال احمر ایران عضوی از نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر است و در داخل کشور و در برخی موارد در دیگر مناطق جهان فعالیت دارد.
جمعیت شیر و خورشید سرخ, نخستین و بزرگترین جمعیت خیریه ایران بود که عهده‌دار وظایف متعددی در مسائل مربوط به امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه و امدادی, تاسیس بیمارستان و درمانگاه, تهیه دارو و تجهیزات پزشکی, تربیت پرستار, نگهداری از کودکان بی‌سرپرست, ارائه برنامه‌های ویژه برای جوانان و برخی فعالیت‌های عمرانی در داخل و خارج کشور بوده‌است اما پس از انقلاب 1357 و در پی تغییر نام و ساختار, این جمعیت به‌شدت وابسته به کمک‌های دولتی شد و بسیاری از وظایف درمانی, بهداشتی و حمایتی جمعیت از آن منتزع شد.
هلال احمر ایران میزبان سومین اجلاس منطقه‌ای جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر خاورمیانه و شمال آفریقا با حضور نمایندگان 40 کشور و سازمان جهانی در اردیبهشت 1380 در تهران بود.

اساسنامه جمعیت هلال احمر
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (جمعیت سابق شیر و خور

شید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده می‏شود, مؤسسه‏ای خیریه, غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‏باشد. جمعیت, به کلیه تعهدات و قراردادهای بین المللی مربوط به اهداف و وظایف جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری ابرون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه عمل می‏کند . — اصلاحیه به موجب مصوبه جلسه مورخ 24/2/1382 مجلس شورای اسلامی
ماده 2
اهداف جمعیت عبارتند از: تلاش برای تسکین آلام بشری, تأمین احترام انسانها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون درنظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها.
ماده 3
وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است.
1- ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور.
2- ارائه کمکهای اولیه در حوادث غیر مترقبه بوسیله امدادگران.
3- برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز.
4- ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم.
5- کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان, پناهندگان, مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نیکوکاری بین مردم.
6- تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها.
7- اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‏گیریها و فعالیتهای مربوط به آنها و تربیت و آموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام‏المنفعه.
8- کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی, درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صلیب سرخ جهانی که عضو اتحادیه بین‏المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی هستند.
تبصره 1- کمک‏های ارسالی جمعیت به سایر کشورها به صورت جنسی و یا نقدی و یا خدمات انسانی خواهد بود.
تبصره 2- هزینه آن قسمت از خدمات و کمک‏های اولیه امدادی و یا سایر خدماتی که از طرف دولت در سطح کشور و کمک امدادی و درمانی و بهداشتی خارج از کشور به عهده جمعیت محول می‏شود, توسط دولت به جمعیت پرداخت می‏گردد تا طبق مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف رسانیده شود.
تبصره 3- جمعیت مکلف است حتی الامکان نسبت

به کمکهای نقدی و جنسی که به آسیب دیدگان و نیازمندان خصوصاً در خارج از کشور انجام می‏دهد دقت و نظارت کامل اعمال کند تا این کمکها به افرادی که استحقاق آن را دارند برسد.
ماده 4
در زمان جنگ و در تصادمات و برخوردهای مسلحانه, جمعیت و عوامل امدادی آن طبق مقررات ملی و بین المللی و مصون از هر گونه ممانعت و یا تعرض دستجات متخاصم, بی طرفانه به کمک مجروحین و آسیب دیدگان و پناهندگان و آوارگان و اسرا و جستجوی مفقودالاثرها شتافته و به طرفین درگیر به نحو یکسان و بدون هیچگونه تبعضی کمکهای انسانی خود را عرضه می‏نماید و طرفین متخاصم مکلف به احترام و همکاری با جمعیت و عوامل آن می‏باشند. تبصره – علامت هلال احمر نشان اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از این علامت به استثنای بهداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه قبلی از جمعیت ممنوع می‏باشد.
ماده 5
کلیه وزارتخانه‏ها, سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی بالاخص هواپیمایی و کشتیرانی و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند خصوصاً به هنگام بروز حوادث و یا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی لازم را بنمایند.
ماده 6
هرکس از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون ملاحضات سیاسی, مذهبی, نژادی و با رعایت این اساسنامه و مطابق آئین نامه عضویت جمعیت می‏تواند عضو جمعیت گردد.
ماده 7 (اصلاحی(
– ارکان جمعیت هلال احمر عبارتند از:
1- مجمع عمومی – شورای عالی – رئیس – دبیرکل – بازرس یا بازرسان.
2- مجمع استان – هیات مدیره – مدیر عامل استان – بازرس یا بازرسان.
3- مجمع شهرستان – شورای اجرایی شهرستان – رئیس شعبه – بازرس یا بازرسان.
تبصره 1- کلیه اعضا و داوطلبین فعال جمعیت در هر شهرستان عضو مجمع شهرستان محسوب شده و اعضای مجمع استان از نمایندگان معرفی شده مجامع شهرستانهای تابعه و اعضای مجمع عمومی نیز از نمایندگان معرفی شده از مجامع استانها تشکیل می‏شوند.
تبصره 2- حد نصاب تشکیل و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی و مجامع استانی و شهرستانی در نوبت اول با حضور دو سوم اعضا هر مجمع خواهد بود و در صورت عدم تأمین حد نصاب در نوبت اول, جلسه دوم که حداکثر پانزده روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت.
تبصره 3- هیأت اجرایی فعلی موظف است در اولین فرض

ت ممکن آیین‏نامه و دستورالعمل برگزاری انتخابات مجمع عمومی و مجامع استان و شهرستان را تدوین و تصویب نماید به نحوی که حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون, مجامع استان و شهرستان و ظرف مدت یک سال مجمع عمومی و سایر ارکان جمعیت مطابق این اصلاحیه تشکیل گردد.
تبصره 4- جمعیت هلال احمر در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد است.
ماده 8 (اصلاحی)
وظایف و اختیارات مجمع عمومی و مجامع استانی و ش

هرستان عبارت است از:
الف – وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
1- تعیین و تصویب سیاستهای کلان جمعیت
2- تصویب مرانامه و نظامنامه جمعیت در چارچوب اساسنامه و مقررات فدراسیون بین‏المللی صلیب سرخ و هلال‏احمر.
3- تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیت.
4- تصویب آیین‏نامه‏ها و دستورالعملهای لازم در مورد شرح وظایف و اختیارات شورای عالی.
5- استماع گزارش بازرس یا بازرسان.
6- انتخاب هفت نفر از اعضای شورای عالی.
7- انتخاب بازرس یا بازرسان.
ب – وظایف و اختیارات مجامع استان و شهرستان:
1- تدوین برنامه‏های کلی استانی و شهرستانی در چهارچوب مقررات و سیاستهای کلان جمعیت.
2- پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه جمعیت مربوط به سطوح بالاتر و تصویب ترازنامه سالانه جمعیت مربوطه.
3- استماع گزارش بازرس یا بازرسان.
4- انتخاب چهار نفر اعضای هیأت مدیره برای استان و شورای اجرایی برای شهرستان.
5- انتخاب بازرس یا بازرسان.
تبصره – شرایط اعضا , چگونگی و شیوه دعوت و تشکیل مجامع استان و شهرستان و مجمع عمومی و برگزاری انتخابات بر اساس آیین‏نامه‏هایی خواهد بود که در دوره اول توسط هیأت اجرایی فعلی و در دوره‏های بعد توسط مجمع عمومی تصویب می‏گردد. 1و2) اصلاحی به موجب مصوبه مورخ 24/2/1382 مجلس شورای اسلامی
ماده 7 (قبل از اصلاح)
اداره امور جمعیت توسط رئیس جمعیت صورت می‏گیرد که عزل و نصب نامبرده به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و حکم ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
ماده 8 (قبل از اصلاح)
هر چهار ماه یکبار و یا عنداللزوم به دستور و ریاست وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با حضور رئیس, معاونین و بازرسان جمعیت تشکیل می‏گردد و گزارش عملکرد و مسائل مالی جمعیت به اطلاع وزیر خواهد رسید.
ماده 9

وظایف و اختیارات رئیس جمعیت به قرار زیر است:
1- انتخاب و نصب و یا عزل دبیر کل و خزانه دار کل و نظارت مستقیم و مستمر بر کار آنان.
2- تشکیل و اداره جلسات (شورای عالی(.
3- تمهید مقدمات تشکیل کنفرانسهای بین المللی و منطقه‏ای مربوط به جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ بین المللی در ایران.
4- برقراری ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی ایران.

5- نظارت مستقیم و مستمر بر امور بین المللی جمعیت.
6- دستور ارسال کمکها و عوامل امدادی به سایر کشورها.
7- مراقبت بر حسن اجرا اساسنامه و نظارت بر اجرای مقررات بین المللی انسانی.
8- مراقبت بر حسن اجرا مصوبات شورای عالی و سایر مقررات ناظر بر کار جمعیت.
9- اعطای نشانهای درجه اول مخصوص جمعیت.
ماده 10(اصلاحی)
– ترکیب و وظایف شورای عالی, هیأت مدیره استان و شورای اجرایی استان:
الف – اعضای شورای عالی عبارتند از:
1- هفت نفر عضو منتخب مجمع عمومی به مدت چهار سال
2- چهار نفر از شخصیتهای برجسته و صاحب نظر کشور, مطلع و مسلط به امور امدادی, بهداشتی, درمانی امور جوانان و حقوق بشر دوستانه با معرفی رئیس جمهور به مدت چهار سال.
3- رئیس جمعیت.
4- دبیرکل.
5- خزانه دار کل.
6- یک نفر از مدیران ارشد اجرایی جمعیت به انتخاب رئیس جمعیت.
7- بازرسان (بدون حق رأی(.
تبصره – نماینده مقام معظم رهبری در صورتی که توسط معظم‏له تعیین شده باشد در جلسات شورای عالی شرکت خواهد نمود. ب – وظایف و اختیارات شورای عالی:
1- تدوین سیاستهای کلان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
2- تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه جمعیت و ارائه آن به مجمع عمومی.
3- تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات مجمع عمومی.
4- تصویب آیین‏نامه‏های داخلی شورای عالی و آیین‏نامه‏های مالی, محاسباتی, معاملاتی و استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و پستهای سازمانی جمعیت.
5- معرفی دو نفر مدیر شایسته از افراد واجد شرایط به رئیس جمهور جهت انتخاب یکی از آنها به عنوان رئیس جمعیت به مدت چهار سال.
6- بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس جمعیت.
ج – ترکیب و وظایف هیأت مدیره استان عبارتند از:
1- چهار نفر منتخب مجمع استان به مدت چهارسال.

2- مدیرعامل.
3- خزانه‏دار
4- یکی از معاونین جمعیت استان.
5- بازرس یا بازرسان )بدون حق رأی(

د – وظایف و اختیارات هیأت مدیره استان عبارتند از:
1- تدوین برنامه‏های کلی استان و پیشنهاد آن به مجمع استان.
2- تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه جمعیت استان و ارائه آن به مجمع استان.
3- تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات مجمع مربوطه.
4- معرفی دو نفر مدیر واجد شرایط به رئیس جمعیت جهت انتخاب مدیر عامل.
5- تصویب پیشنهادات مدیرعامل در چهارچوب وظایف.
ه – اعضای شورای اجرایی شهرستان عبارتند از:
1- چهار نفر منتخب مجمع شهرستان به مدت چهار سال.
2- رئیس شعبه.
3- خزانه دار.
4- معادن شعبه.
5- بازرس یا بازرسان (بدون حق رأی
و – وظایف و اختیارات شورای اجرایی شهرستان عبارت است از:
1- تدوین برنامه‏های کلی شهرستان مربوطه و ارائه آن به مجمع شهرستان.
2- تنظیم برنامه و بودجه و ترازنامه سالیانه جمعیت مربوطه و ارایه آن به مجمع شهرستان.
3- تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای مصوبات شهرستان.

4- معرفی دو نفر مدیر واجد شرایط به مدیر عامل استان جهت انتخاب مدیر شعبه.
5- تصویب پیشنهادهای رئیس شعبه در چارچوب وظایف.
(1) اصلاحیه به موجب مصوبه مورخ 24/2/1382 مجلس شورای اسلامی
از زمان تصویب این قانون واژه (هیأت اجرایی) در کلیه مواد اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به وشرای عالی تغییر می‏یابد.

ماده 10 (قبل از اصلاح) – جمعیت دارای شورای عالی بوده که اعضای آن عبارتند از رئیس, دبیرکل, خزانه دار کل, یک عضو به انتخاب رئیس جمعیت, یک نفر از بازرسان.

تبصره 1- نماینده محترم مقام معظم رهبری در صورتی که توسط معظ

م له تعیین شده باشد در جمعیت به عنوان ناظر شرعی در جلسات این هیأت شرکت خواهند بود.
تبصره 2- وظایف و اختیارات شورای عالی را آئین‏نامه‏ای که توسط رئیس جمعیت تهیه و به تصویب وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی می‏رسد, تعیین می‏کند.
– به موجب مصوبه مورخ 24/2/1384 مجلس شورای اسلامی: بند (9) از ماده (9) و بند (6) از ماده (15) و تبصره ذیل ماده از اساسنامه مذکور حذف می‏گردد.)
ماده 11
اعضای (شورای عالی) در قبال تصمیماتی که در اجرای وظایف هیأت اتخاذ خواهند نمود دارای مسئولیت مشترک می‏باشند.
ماده 12
جلسات (شورای عالی)2 حداقل ماهی یک بار تشکیل می‏گردد. رئیس جمعیت می‏تواند در شرایط اضطراری شخصاً به جای (شورای عالی) اتخاذ تصمیم نموده و گزارش آن را در اولین جلسه (شورای عالی) ارائه دهد. ترتیب اجرای این ماده را آئین‏نامه‏های جمعیت مشخص خواهند نمود.
ماده 13
دبیر کل جمعیت سمت معاون کل رئیس را در امور اداری و اجرایی به عهده داشته و موظف است گزارش اقدامات خود را بطور مستمر به رئیس و شورای عالی تسلیم نماید. دبیر کل نزد مراجع قانونی و دولتی و محاکم و سازمانها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی نمایندگی رسمی جمعیت را با حق توکیل غیر دارا می‏باشد.
ماده 14
وظایف و اختیارات خزانه داری کل:
1- بکار بردن مساعی لازم در وصول درآمدها و ارائه پیشنهاد در مورد ای

جاد انواع درآمدهای جدید ضمن اشتراک مساعی با دبیر کل.
2- حفظ داراییها و اموال و حقوق و منافع مالی جمعیت ضمن اشتراک مساعی با دبیر کل.
3- نظارت مالی بر تنظیم و اجرای بودجه و مصرف هزینه‏ها.
4- تنظیم ترازنامه و تفریق بودجه.

5- همکاری مشترک با دبیر کل جهت تخصیص اعتبار.
6- افتتاح حساب در بانکها و برداشتن از آن و نیز مسدود کردن حسابها و صدور چک‏ها و سفته‏ها و اوراق بهادار و قبوض و انعقاد قراردادهای مالی (متفقاً با امضا خزانه داری کل و دبیر کل به عمل می‏آید.
7- ایجاد هماهنگی در امور مالی جمعیت.
تبصره 1- معرفی امضاهای مجاز کلیه شعب جمعیت به بانکها از طریق دبیر کل و خزانه دار کل بطور مشترک بعمل می‏آید. تبصره 2- در مواردی که خزانه دار کل هزینه کردن وجوهی را خلاف مقررات بداند باید مراتب را کتباً به دبیر کل گزارش نماید و چنانچه توافق حاصل نشد, خزانه دار کل پس از گزارش کتبی امر به رئیس جمعیت و بازرسان و اخذ دستور کتبی از رئیس جمعیت نسبت به امضای اسناد اقدام می‏نماید و موظف است گزارش امور را برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ماده 15
وظایف و اختیارات بازرسان به قرار زیر است:
1- بازرسی و نظارت مستمر بر اجرا و انطباق نحوه اداره امور جمعیت با اساسنامه و آئین نامه‏ها و مقررات داخلی و بین‏المللی جمعیت بالاخص در مواقع امداد و مددکاری اجتماعی.
2- رسیدگی به کلیه حسابها و دفاتر و اوراق و اسناد و مدارک مالی و درآمدها و دارائیهای نقدی و جنسی و اوراق بهادار, در صورت لزوم با استفاده از خدمات کارشناسان و مؤسسات رسمی حسابرسی.
3- اعلام کتبی تخلفات در نحوه اداره امور جمعیت و تجاوز از حدود اساسنامه و آئین‏نامه‏ها و مقررات به رئیس جمعیت و (شورای عالی(.2
4- بررسی و اظهار نظر در خصوص گزارش‏های سالانه (شورای عالی) 2 ترازنامه و تفریق بودجه سال پیش, و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که توسط (شورای عالی)2 در اختیار رئیس جمعیت گذاشته می‏شود.
5- تهیه گزارش جامعی راجع به وضع جمعیت با توجه به بند فوق و تسلیم آن به رئیس جمعیت.
ماده 16
جمعیت می‏تواند براساس نیاز و شرایط منطقه‏ای شعبی در مراکز استان یا در مرکز بعضی از شهرستانها و بخش‏ها و یا نمایندگی هایی در سایر مراکز تأسیس نماید. جمعیت استان دارای هیأت مدیره‏ای مرکب از مدیر عال, رئیس و خزانه دار و شعب دارای رئیس شعبه جمعیت توسط یک هیأت مدیره متشکل از رئیس, خزانه دار و مدیر عامل اداره می‏شود و نحوه اداره آنها مطابق آئین نامه خاصی می‏باشد که با پیشنهاد (شورای عالی) به تصویب وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. تبصره – مدیر عامل و سرپرستان شعب استانها و شهرستانها باید افرادی مؤمن و ملتزم به اسلام و قانون اساسی بوده و قبل از انقلاب اسلامی از عوامل حزب منحله رستاخیز نباشند.

ماده 17
منابع مالی جمعیت علاوه بر آنچه که قانون در گذشته مشخص نموده است عبارت است از:
1- چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی.

2- پنجاه و پنج درصد از محل درآمد یک درصد کارمزد ثبت سفارشات.
3- یک ریال از هر مراسله سفارشی و بیمه اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال از هر امانت پستی اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو ریال و نیم از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه که بوسیله الصاق تمبر خیریه از فرستندگان دریافت می‏شود.
4- اعانات, عواید و اموالی که در اجرای تصمیمات و مصوبات مراجع و سازمانهای دولتی و شهری اختصاص به جمعیت داده می‏شود و همچنین اعانات مردمی و کمکهای خارجی.
5- کمکهای دولت به منظور تأمین منابع مالی کافی و تقویت و تحکیم نیروی جمعیت که باید همه ساله ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه کل کشور منظور گردد.
6- معادل یک درصد قیمت هر بلیط هواپیما و کشتی که از هر مسافر باید اخذ و به حساب جمعیت واریز گردد.
تبصره – کمکهای دولت که همه ساله در ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه کل کشور منظور می‏گردد, طبق این اساسنامه و مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف می‏رسد. دولت موظف است علاوه بر مبلغ فوق در شئون مختلف بذل مساعدت و همکاری لازم را با جمعیت بنماید.
ماده 18
دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب قانون تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‏نماید, به خزانه واریز و معادل آن را در بودجه سال آینده به حساب جمعیت منظور دارد.
ماده 1 (از قوانین)جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده می‏شود, مؤسسه‏ای خیریه, غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‏باشد. جمعیت, به کلیه تعهدات و قراردادهای بین المللی مربوط به اهداف و وظایف جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشند, پای بند بوده ( و در مسائل امدادی و بهداشتی درمانی برون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه عمل می‏کند . — اصلاحیه به موجب مصوبه جلسه مورخ 24/2/1382 مجلس شورای اسلامیماد

ه 2 (از قوانین)اهداف جمعیت عبارتند از: تلاش برای تسکین آلام بشری, تأمین احترام انسانها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسانها بدون درنظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها.ماده 3 (از قوانین)وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است.1- ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور.2- ارائه کمکهای اولیه در حوادث غیر مترقبه بوسیله امدادگران.3- برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی

انسانی مورد نیاز.4- ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم.5- کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان, پناهندگان, مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نیکوکاری بین مردم.6- تلاش در جهت تسکین آلام بشری و کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها.7- اداره امور جوانان جمعیت و توسعه مشارکت جوانان در تصمیم‏گیریها و فعالیتهای مربوط به آنها و تربیت و آموزش جوانان مذکور به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و عام‏المنفعه.8- کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی, درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صلیب سرخ جهانی که عضو اتحادیه بین‏المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی هستند.تبصره 1- کمک‏های ارسالی جمعیت به سایر کشورها به صورت جنسی و یا نقدی و یا خدمات انسانی خواهد بود.تبصره 2- هزینه آن قسمت از خدمات و کمک‏های اولیه امدادی و یا سایر خدماتی که از طرف دولت در سطح کشور و کمک امدادی و درمانی و بهداشتی خارج از کشور به عهده جمعیت محول می‏شود, توسط دولت به جمعیت پرداخت می‏گردد تا طبق مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف رسانیده شود. تبصره 3- جمعیت مکلف است حتی الامکان نسبت به کمکهای نقدی و جنسی که به آسیب دیدگان و نیازمندان خصوصاً در خارج از کشور انجام می‏دهد دقت و نظارت کامل اعمال کند تا این کمکها به افرادی که استحقاق آن را دارند برسد.ماده 4 (از قوانین)در زمان جنگ و در تصادمات و برخوردهای مسلحانه,

جمعیت و عوامل امدادی آن طبق مقررات ملی و بین المللی و مصون از هر گونه ممانعت و یا تعرض دستجات متخاصم, بی طرفانه به کمک مجروحین و آسیب دیدگان و پناهندگان و آوارگان و اسرا و جستجوی مفقودالاثرها شتافته و به طرفین درگیر به نحو یکسان و بدون هیچگونه تبعیضی کمکهای انسانی خود را عرضه می‏نماید و طرفین متخاصم ماصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از این علامت به استثنای بهداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون اجازه قبلی از جمعیت ممنوع می‏باشد.ماده 5 (از قوانین)کلیه وزارتخانه‏ها, سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی بالاخص هواپیمایی و کشتیرانی و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند خصوصاً به هنگام بروز حوادث و یا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی لازم را بنمایند.ماده 6 (از قوانین)هرکس از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون ملاحضات سیاسی, مذهبی, نژادی و با رعایت این اساسنامه و مطابق آئین نامه عضویت جمعیت می‏تواند عضو جمعیت گردد.ماده 7 (اصلاحی) (از قوانین)- ارکان جمعیت هلال احمر عبارتند از:1- مجمع عمومی – شورای عالی – رئیس – دبیرکل – بازرس یا بازرسان.2- مجمع استان – هیات مدیره – مدیر عامل استان – بازرس یا بازرسان.3- مجمع شهرستان – شورای اجرایی شهرستان – رئیس شعبه – بازرس یا بازرسان.تبصره 1- کلیه اعضا و داوطلبین فعال جمعیت در هر شهرستان عضو مجمع شهرستان محسوب شده و اعضای مجمع استان از نمایندگان معرفی شده مجامع شهرستانهای تابعه و اعضای مجمع عمومی نیز از نمایندگان معرفی شده از مجامع استانها تشکیل می‏شوند.تبصره 2- حد نصاب تشکیل و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی و مجامع استانی و شهرستانی در نوبت اول با حضور دو سوم اعضا هر مجمع خواهد بود و در صورت عدم تأمین حد نصاب در نوبت اول, جلسه دوم که

حداکثر پانزده روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت خواهد یافت.تبصره 3- هیأت اجرایی فعلی موظف است در اولین فرضت ممکن آیین‏نامه و دستورالعمل برگزاری انتخابات مجمع عمومی و مجامع استان و شهرستان را تدوین و تصویب نماید به نحوی که حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون, مجامع استان و شهرستان و ظرف مدت یک سال مجمع عمومی و سایر ارکان جمعیت مطابق این اصلاحیه تشکیل گردد. تبصره 4- جمعیت هلال احمر در سراسر کشور دارای شخصیت حقوقی واحد ا

ست.ماده 8 (اصلاحی) (از قوانین)وظایف و اختیارات مجمع عمومی و مجامع استانی و شهرستان عبارت است از: الف – وظایف و اختیارات مجمع عمومی:1- تعیین و تصویب سیاستهای کلان جمعیت2- تصویب مرانامه و نظامنامه جمعیت در چارچازنامه سالانه جمعیت.4- تصویب آیین‏نامه‏ها و دستورالعملهای لازم در مورد شرح وظایف و اختیارات شورای عالی.5- استماع گزارش بازرس یا بازرسان.6- انتخاب هفت نفر از اعضای شورای عالی.7- انتخاب بازرس یا بازرسان.ب – وظایف و اختیارات مجامع استان و شهرستان:1- تدوین برنامه‏های کلی استانی و شهرستانی در چهارچوب مقررات و سیاستهای کلان جمعیت.2- پیشنهاد برنامه و بودج

ه سالانه جمعیت مربوط به سطوح بالاتر و تصویب ترازنامه سالانه جمعیت مربوطه.3- استماع گزارش بازرس یا بازرسان.4- انتخاب چهار نفر اعضای هیأت مدیره برا

ی استان و شورای اجرایی برای شهرستان.5- انتخاب بازرس یا بازرسان.تبصره – شرایط اعضا , چگونگی و شیوه دعوت و تشکیل مجامع استان و شهرستان و مجمع عمومی و برگزاری انتخابات بر اساس آیین‏نامه‏هایی خواهد بود که در دوره اول توسط هیأت اجرایی فعلی و در دوره‏های بعد توسط مجمع عمومی تصویب می‏گردد.

لینک کمکی