فایل word مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب

ران   اهمیت نفت در خاورمیانه و ایران   منابع و مآخذ:   بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله بررسی وقایع نفت در یک دهه پیش از انقلاب 1 اسرار نفت نوشته : ژاک دولونه، ژان میشل شارلیه ترجمه: ژاله عالیخانی انتشارات خامه 2 ایران بین دو انقلاب نوشته: یرواند آبراهامیان ترجمه: احمدگل محمدی ـ محمد ابراهمیم فتاحی نشر نی مقدمه اولین چاه نفت در سال 1859 در نقطه ای بنام تیتوسویل واقع در ایالت پنسیلوانیا توسط مهندس جوانی بنام ادوین در یک 38 ساله  و با همکاری دوست آهنگرش بنام ویلیام اسمیت در عمق 21 متری زمین حفر شد و به مخزن نفت رسید پترولیوم «روغن سنگ» که نام آن از ریشه لاتینی Petra یعنی سنگ و Oleum یعنی روغن گرفته

فایل word مقاله عوامل موثر در ایجاد و ارتقا کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

دارد بخشی از متن فایل word مقاله عوامل موثر در ایجاد و ارتقا کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران : عوامل موثر در ایجاد و ارتقا كارآفرینی در سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران مقدمهفرآیند تغییر زندگی بشر از دوران غارنشینی تاكنون تحت تاثیر عامل تغییر بوده است. در میان این عوامل تغییر بویژه به عامل انسانی توجه خاصی شده است. كارآفرینان نقش برتر و برجسته ای را در عامل انسانی ایفا می كنند و از جایگاه والایی برخوردارند. امروزه كارآفرینان را موتور توسعه اقتصادی می دانند تلاش برای تشویق محیط به معرفی تعداد بیشتری از كارآفرینان و ظهور استعدادهای كارآفرینان از جمله مسایلی است كه خیلی به آن توصیه شده است.   لذا تغییر و تحولات د

فایل word بررسی سرمایهی اجتماعی در محلات مختلف شهر داراب استان فارس

مقاله: علیرغم عمراندک مقوله سرمایه اجتماعی این متغیر ازمباحث اجتماعی مهمی است که درمیزان توسعه یافتگی مناطق و کشورها نقش بزرگی ایفا می کند ودرحوزه های گوناگون علوم اجتماعی اقتصاد و اخیرا علوم سیاسی مطرح شده است هدف ازمقاله حاضر بررسی میزان سرمایه اجتماعی درمحلات مختلف شهرداراب دراستان فارس می باشد روش تحقیق مثاله حاضر ازنظر ماهیت ازنوع توصیفی تحلیلی و مبتنی برمطالعات اسنادی و میدانی است که دراین راستا براساس فرمول کوچران 180 پرسشنامه تهیه شده در8محله ازکل محلات شهرداراب که بصورت نمونه انتخاب گردیدند تکمیل شده و همچنین برای رتبه بندی میزان